Używamy Cookies w celach świadczenia usług i sporządzania statystyk. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę
na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej na stronie: Polityka prywatności.

RedCrystal.PL, Minerały, Skamieniałości, Zestawy okazów, Literatura, Mapy

  Literatura
Minerały Skamieniałości Zestawy okazów Literatura Mapy

Logowanie Koszyk Rejestracja Koszty wysyłki Regulamin O nas
Kontakt


 
Nawigacja: Strona główna >> Wyprawy >> Dolny Śląsk 2013 - cz. I


Dolny Śląsk 2013 - cz. I


Zdjęcia  z wyjazdów terenowych na Dolny Śląsk - część I
GALERIA
Kamieniołom dolomitu w Rędzinach (Rudawy Janowickie)
Kamieniołom dolomitu w Rędzinach (Rudawy Janowickie)
Rędziny
Rędziny
Blok dolomitu (marmuru dolomitycznego) z lizardytem
Blok dolomitu (marmuru dolomitycznego) z lizardytem
Wieściszowice - "Kolorowe Jeziorka", dawne wyrobiska kopalni pirytu "Nadzieja"
Wieściszowice -
Wieściszowice - wtórna mineralizacja na łupkach pirytonośnych
Wieściszowice - wtórna mineralizacja na łupkach pirytonośnych
Wejście do jednej ze sztolni w dawnej kopalni "Nadzieja"
Wejście do jednej ze sztolni w dawnej kopalni
"diamentowy" mieszkaniec sztolni
dywan krysztłów gipsu pokrywający ściany sztolni
dywan krysztłów gipsu pokrywający ściany sztolni
żelaziste nacieki w sztolni
żelaziste nacieki w sztolni
Miedzianka (Rudawy Janowickie) - hałdy dawnej kopalni miedzi
Miedzianka (Rudawy Janowickie) - hałdy dawnej kopalni miedzi
Miedzianka - hałdy
Miedzianka - hałdy
Wkop w hałdzie - widoczne horyzonty z nagromadzeniem bryłek siarczków żelaza, pokrytych rdzawą korą wtórnych minerałów Fe. W czasach intesywnego górnictwa miedzi na tym terenie, związki żelaza (głównie piryt i hematyt) były zbędne i często trafiały na hałdę jako skała płonna.
Wkop w hałdzie - widoczne horyzonty z nagromadzeniem bryłek siarczków żelaza, pokrytych rdzawą korą wtórnych minerałów Fe. W czasach intesywnego górnictwa miedzi na tym terenie, związki żelaza (głównie piryt i hematyt) były zbędne i często trafiały na hałdę jako skała płonna.
bryłki skał poprzerastane pirytem
bryłki skał poprzerastane pirytem
Ciechanowice (Rudawy Janowickie) - wejście do starej sztolni "Gesellen Glück" w dolinie Bobru
Ciechanowice (Rudawy Janowickie) - wejście do starej sztolni
"Gesellen Glück"
"Gesellen Glück"
Okolice Nowego Kościoła (Pogórze Kaczawskie) - wyrobiska po poszukiwaniach agatów w obrębie dawnego przekopu kolejowego
Okolice Nowego Kościoła (Pogórze Kaczawskie) - wyrobiska po poszukiwaniach agatów w obrębie dawnego przekopu kolejowego
ryolity kwarcowe - w obrębie ich zwietrzeliny występują buły z agatami
ryolity kwarcowe -  w obrębie ich zwietrzeliny występują buły z agatami
wyrobiska przy samej drodze - dość aktywne miejsce poszukiwań agatów w ostatnim czasie
wyrobiska przy samej drodze - dość aktywne miejsce poszukiwań agatów w ostatnim czasie
kilka zebranych okazów agatów z hałd
kilka zebranych okazów agatów z hałd
agat
agat
Góra Parkowa, Bielawa (Wzgórza Bielawskie) - dawny łomik pegmatytu. Przed wojną, okoliczne tereny były przedmioten intensywnych poszukiwań i eksploatacji pegmatytów, głównie jako surowiec do hut szkła. W czasie eksploatacji dość często trafiano na ładne okazy minerałów, głównie beryli. Z okolic Bielawy znane są największe skupienia kryształów beryli dochodzące do 30 cm długości - na takie trafiono także w latach 70-tych.
Góra Parkowa, Bielawa (Wzgórza Bielawskie) - dawny łomik pegmatytu. Przed wojną, okoliczne tereny były przedmioten intensywnych poszukiwań i eksploatacji pegmatytów, głównie jako surowiec do hut szkła. W czasie eksploatacji dość często trafiano na ładne okazy minerałów, głównie beryli. Z okolic Bielawy znane są największe skupienia kryształów beryli dochodzące do 30 cm długości - na takie trafiono także w latach 70-tych.
Resztki pegmatytu tkwiącego w gnejsie sowiogórskim
Resztki pegmatytu tkwiącego w gnejsie sowiogórskim
Największy łom na zachodnim stoku Gory Parkowej, który teraz nosi nazwę "Białe Skały"
Największy łom na zachodnim stoku Gory Parkowej, który teraz nosi nazwę
Kalenica (Gory Sowie) - skałka gnejsowa
Kalenica (Gory Sowie) - skałka gnejsowa
Czyżyk, Bielawa, (Góry Sowie) - odsłonięcie amfibolitów z resztkami wapieni krystalicznych. Południowe zbocza G. Czyżyk pokryte są niezliczoną ilością hałd, zapadlisk, lejów, wkopów a także sztolni (co najmniej kilka jest drożnych). To ślady górnictwa - zapewne ostatni etap (koniec XIX i początek XX w.) dotyczył wydobycia soczew wapieni krystalicznych (marmurów) z których materiał trafiał do pobliskiego wapiennika. Jest to chyba największe wystąpienia skał węglanowych w obrębie gnejsowej kry sowiogórskiej.
Czyżyk, Bielawa, (Góry Sowie) - odsłonięcie amfibolitów z resztkami wapieni krystalicznych. Południowe zbocza G. Czyżyk pokryte są niezliczoną ilością hałd, zapadlisk, lejów, wkopów a także sztolni (co najmniej kilka jest drożnych). To ślady górnictwa - zapewne ostatni etap (koniec XIX i początek XX w.) dotyczył wydobycia soczew wapieni krystalicznych (marmurów) z których materiał trafiał do pobliskiego wapiennika. Jest to chyba największe wystąpienia skał węglanowych w obrębie gnejsowej kry sowiogórskiej.
Przed pozyskiwaniem wapieni na tym terenie, prawdopodobnie rozwinęło się górnictwo srebra (galena), podobnie jak w wielu miejscach Gór Sowich. Niestety brak jest zapisków na ten temat. Część autorów przypisuje temu miejscu lokalizację starej kopalni Świętego Eliasza (St. Eliae), po raz pierwszy odnotowanej w 1309. Jeśli faktycznie tak było, to jest to niewątpliwie jeden z najstarszych zachowanych śladów dawnego górnictwa na Dolnym Śląsku. Na zdjęciu wejście do jednej ze sztolni.
Przed pozyskiwaniem wapieni na tym terenie, prawdopodobnie rozwinęło się górnictwo srebra (galena), podobnie jak w wielu miejscach Gór Sowich. Niestety brak jest zapisków na ten temat. Część autorów przypisuje temu miejscu lokalizację starej kopalni Świętego Eliasza (St. Eliae), po raz pierwszy odnotowanej w 1309. Jeśli faktycznie tak było, to jest to niewątpliwie jeden z najstarszych zachowanych śladów dawnego górnictwa na Dolnym Śląsku. Na zdjęciu wejście do jednej ze sztolni.
Wnętrze jednej ze sztolni (sztolni Borsucza).
Wnętrze jednej ze sztolni (sztolni Borsucza).
Ślady kucia skały za pomocą dawnych narzędzi górniczych - pyrlika i żelazka.
Ślady kucia skały za pomocą dawnych narzędzi górniczych - pyrlika i żelazka.
Także widoczne są miejscami ślady po odwiertach strzałowych, zapewne XIX-wiecznych, które mogły powstać w czasie późniejszego rozpoznania złoża.
Także widoczne są miejscami ślady po odwiertach strzałowych, zapewne XIX-wiecznych, które mogły powstać w czasie późniejszego rozpoznania złoża.
Pochyła komora w początkowycm odcinku sztolni - w stropie widoczne są resztki soczewki wapieni krystalicznych.
Pochyła komora w początkowycm odcinku sztolni - w stropie widoczne są resztki soczewki wapieni krystalicznych.
Sztolnia została wykuta w obrębie gnejsów sowiogórskich dość mocnym udziałem ciemnych amfibolitów. Miejscami trafiają się partie z nieregularnymi gniazdami i zyłami granitognejsowymi...
Sztolnia została wykuta w obrębie gnejsów sowiogórskich dość mocnym udziałem ciemnych amfibolitów. Miejscami trafiają się partie z nieregularnymi gniazdami i zyłami granitognejsowymi...
przechodzącymi neekiedy w pegmatyty,
przechodzącymi neekiedy w pegmatyty,
Zbocza Małej Sowy - gnejsy sowiogórskie
Zbocza Małej Sowy - gnejsy sowiogórskie
Michałkowa (Góry Sowie) - zbocze z hałdą pegmatytu. Miejsce słynne, gdyż tutaj po raz pierwszy opisano rzadki fosforan - sarkopsyd.
Michałkowa (Góry Sowie) - zbocze z hałdą pegmatytu. Miejsce słynne, gdyż tutaj po raz pierwszy opisano rzadki fosforan - sarkopsyd.
Powyżej hałdy znajduje się wejście do niewielkiej sztolni, pozostałej po wybraniu pegmatytu.
Powyżej hałdy znajduje się wejście do niewielkiej sztolni, pozostałej po wybraniu pegmatytu.
Ciało pegmatytowe widczne w ociosie sztolni.
Ciało pegmatytowe widczne w ociosie sztolni.
pegmatyt
pegmatyt
kilkunastocentymetrowe kryształy czarnego turmalinu w pegmatycie.
kilkunastocentymetrowe kryształy czarnego turmalinu w pegmatycie.
Łomik pegmatytu powyżej hałdy
Łomik pegmatytu powyżej hałdy
pegmatyt z turmalinem
pegmatyt z turmalinem
pegmatyt
pegmatyt
Kryształ turmalinu w pegmatycie, 6 cm (Michałkowa, 2000r.)
Kryształ turmalinu w pegmatycie, 6 cm (Michałkowa, 2000r.)
Kryształ turmalinu w pegmatycie, 2,5 cm (Michałkowa, 2000r.)
Kryształ turmalinu w pegmatycie, 2,5 cm (Michałkowa, 2000r.)
Lutomia Górna - aktualny widok na teren, w którym zlokalizowano największy system pegmatytowy Gór Sowich (przed pegmatytem Piławy Górnej). Niestety niewiele się zachowało...
Lutomia Górna - aktualny widok na teren, w którym zlokalizowano największy system pegmatytowy Gór Sowich (przed pegmatytem Piławy Górnej). Niestety niewiele się zachowało...
największym świadectwem po pegmatycie jest długi szurf, w większości zarośnięty a hałdy w jego otoczeniu to głównie gnejsy z rzadkimi, choć dość dużymi bryłami kwarcu.
największym świadectwem po pegmatycie jest długi szurf, w większości zarośnięty a hałdy w jego otoczeniu to głównie gnejsy z rzadkimi, choć dość dużymi bryłami kwarcu.
Kamionki k. Pieszyc (Góry Sowie) - gnejsowe skałki
Kamionki k. Pieszyc (Góry Sowie) - gnejsowe skałki
Kamionki - zakratowany wlot do małęgo szybu dawnej kopalni srebra "Forelle", prawdopodobnie wyrobisk na tym terenie było więcej, lecz śladów dzisiaj już niewiele.
Kamionki - zakratowany wlot do małęgo szybu dawnej kopalni srebra
Blok barytu z pustkami po kryształkach galeny.
Blok barytu z pustkami po kryształkach galeny.
Sokolec - kompleks Gontowa. Jeden z wielu kompleksów podziemnych projektu RIESE wydrążonych przez Niemców (właściwie przez więźniów filii obozu Gross Rosen) przed końcem II wojny światowej.
Sokolec - kompleks Gontowa. Jeden z wielu kompleksów podziemnych projektu RIESE wydrążonych przez Niemców  (właściwie przez więźniów filii obozu Gross Rosen) przed końcem II wojny światowej.
Wnętrze jednej z kilku komór
Wnętrze jednej z kilku komór
W niektórych korytarzach widać dobrze poszczególne warstwy skał osadowych permu...
W niektórych korytarzach widać dobrze poszczególne warstwy skał osadowych permu...
są to głównie skały klastyczne od zlepieńców i piaskowców po mułowce i węglany.
są to głównie skały klastyczne od zlepieńców i piaskowców po mułowce i węglany.
na starej obudowie w ciemnościach bujnie rosną sobie grzyby...
na starej obudowie w ciemnościach bujnie rosną sobie grzyby...
...które jednak potrafią porządnie świecić w świetle ultrafioletowym
...które jednak potrafią porządnie świecić w świetle ultrafioletowym
Bystrzyca Górna - kolejna sztolnia / kopalnia Marie Agnes. Na końcu głównego chodnika znajduję się zalany wodą szyb z dobrze zachowanymi belkami.
Bystrzyca Górna - kolejna sztolnia / kopalnia Marie Agnes. Na końcu głównego chodnika znajduję się zalany wodą szyb z dobrze zachowanymi belkami.
W stropie sztolni pięknie jest widoczna żyła białego barytu osiągająca miąższość nawet 25 cm.
W stropie sztolni pięknie jest widoczna żyła białego barytu osiągająca miąższość nawet 25 cm.
Nowa Wieś Kłodzka k. Srebrnej Góry. Stary łom wapieni
Nowa Wieś Kłodzka k. Srebrnej Góry. Stary łom wapieni
j.w.
j.w.
Nowa Wieś Kłodzka = niewielka sztolnia wykuta w wapieniach.
Nowa Wieś Kłodzka = niewielka sztolnia wykuta w wapieniach.


<< poprzednia wyprawa poprzednia strona następna wyprawa >>


Copyright©2019 redcrystal.pl. Wykonanie Studio Rozwoju ® Wszelkie prawa zastrzeżone.